ACADEMIA DA GIUVENILS
Avais Vus interess per art, artistas ed artists, inscunters, cuntraversas, discussiuns ed experiments en il barat cun autras persunas? Sut l'instrucziun d'artistas e d'artists professiunals permetta l'Academia da giuvenils d'experimentar e da scuvrir differentas tecnicas. Ina purschida per giuvenils da 16 fin 26 onns.
Lingua: tudestg
Custs: gratuit
Annunzia: necessaria

Infurmaziuns davart l'Academia da giuvenils actuala

Infurmaziun ed annunzia
kunstvermittlung@bkm.gr.ch
T +41 81 257 28 72

COMMEMBRANZA A L'UNIUN GRISCHUNA D'ART PER GIUVENILS
Sche ti es commembra u commember da l'Uniun grischuna d'art, pos ti ir gratuitamain en il museum durant l'entir onn. Ti survegns bons per in'entrada gratuita en il Museum d'art dal Grischun per ina cumpogna u per in cumpogn sco er per duas bavrondas en il Café dal museum. Per giuvenils e per persunas giuvnas creschidas en scolaziun (fin 26 onns).
Custs: 20.– francs per onn.

Ulteriuras infurmaziuns chattas ti sin la pagina d'internet da l'Uniun grischuna d'art.